Martin Norberg, Luleå, landslaget i draghundar.

Tidigare elitpaddlare, numer elitmotionär på skidor som siktar på under 100 på Vasaloppet till kommande år.

Hur länge har du åkt med Kraftstaven och vilken av modellerna använder du? Hur mycket längre är Kraftstaven i jämförelse med den gamla raka staven?
Jag har åkt med kraftstaven sedan 2008. Jag använder 12 graderstaven vid fristil (159cm) och klassiskåkning med fäste (154cm). Vid klassiskåkning utan fäste åker jag med 27 gradersstav (159cm).

Vilka största förtjänster/fördelar/vinster tycker du att staven har gett dig? Har du förbättrat åktider osv?

Jag kan använda större muskelgrupper vid åkningen och får mycket mer kraft i åkningen på det viset. Det ger en bättre ergonomi som gör att jag inte blir lika trött. Speciellt i stakåkningen. Nu när jag har börjat skate har jag märkt att jag kommer i mycket bättre position med kraftstaven och det ger mig en bättre träff och kraft i samtliga växlar.

Har du haft skadeproblem som du har blivit av med?
Kroppen belastas inte lika hårt med kraftstaven utan jag kan träna utan att känna mig slut i ”små” muskler som en rakstav gjorde.

Upplever du att det är behagligare/mindre tröttsamt när du åker långlopp?

Jag kan staka mycket snabbare och längre med kraftstaven. Speciellt uppför, då kan jag ligga på i stakning med kraftstaven. Efter en kort tids åkningen med kraftstaven slutade jag använda fästvalla och då kom mina bästa resultat jag gjort.

Kan du tänka dig börja åka med en rak stav igen?
Aldrig!

Martin Norberg

Martin Norberg, Landslaget i draghundsklassen