13 % LÄGRE MJÖLKSYRAHALT

Studie Meråker, Norge 2008.

Läs mer här.

Tester & Forskning

Att göra en korrekt forskning på två olika stavmodeller, som brukas på olika sätt, är näst intill omöjligt.

Ändå har studierna som gjorts med Kraftstaven visat att den är minst lika bra och i de flesta fall även bättre.  Trots att man inte tränat med Kraftstaven under en längre tid!

Den stora felkällan är att man under många år har åkt på en traditionell stav.

Man har under alla dessa år med traditionell stav  –

  • tränat teknik och rörelsemönster.
  • skapat nervbaningar.
  • rekryterat nödvändiga muskelgrupper.
  • tränat upp nödvändig muskelatur.

En korrekt forskning kräver att man –

  • Växlar stavar dvs varannan gång med traditionell stav och varannan gång med Kraftstav.
  • Startar redan som ung att växla stavar så att muskelaturen får träning på olika stavar!

Trots det är Kraftstaven minst lika bra och i de flesta fall även bättre vid tester!