gihForskningsrapport GIH, sammanfattning

Kort summering av resultat:

Kraftstaven ger en högre horisontell kraft vid stavfrånskjutet och den högsta kraften utvecklas tidigare i fasen än med en vanlig stav, detta trots att inga avgörande skillnader uppvisas i TP´s rörelsemönstret.

13 % STARKARE.

Den kraft som TP skapar i det horisontella planet skiljer sig åt mellan de båda stavsorterna, med den vanliga staven når han en lägre kraft än med Kraftstaven, 201,2N kontra 227,6N.

32 % SNABBARE TILL MAX.

Tiden från att staven sätts i marken tills att högsta uppmätta horisontella kraften utvecklas skiljer också mellan stavarna, där det med vanliga staven tar 0,22sek kontra 0,15sek med Kraftstaven.

STUDIE GIH, SVERIGE 2009. LÄS PDF HÄR!