Ola Strömberg, motionär i Skellefteå

 

Hur länge har du åkt med Kraftstaven och vilken av modellerna använder du? Hur mycket längre är Kraftstaven i jämförelse med den gamla raka staven?
Jag har åkt 2 hela säsonger med kraftstaven. Använder nu grafitkroken men har provat även den i lättmetall. Mina stavar är 7 cm längre än den rakstav jag använde

 

Vilka största förtjänster/fördelar/vinster tycker du att staven har gett dig? Har du förbättrat åktider osv?

Vid lite längre åktider blir det inte alls samma trötthetskänsla i armarna. På något sätt fördelas ansträngningen över större muskelgrupper. Det är definitivt på det sättet att det går åt mindre kraft för att hålla samma tempo som med en rak stav.

Dock är det viktigt att ha en tillräckligt lätt underdel, typ CT1. Hade själv en tid monterat en CT 5 men det gick inte då staven då blev i obalans.
Har du haft skadeproblem som du har blivit av med?
Ej relevant.

 

Upplever du att det är behagligare/mindre tröttsamt när du åker långlopp?
se svar fråga 2.

 

Kan du tänka dig börja åka med en rak stav igen?
F.n har jag en kraftstav som fungerar bra. I nuläget är det inte aktuellt att byta tillbaka till rakstaven.