Gustav Lundqvist, Umeå

Motionär som börjat satsa på långlopp och fysiska utmaningar på senare år. Kanotist i yngre ålder.

 
Hur länge har du åkt med Kraftstaven och vilken av modellerna använder du? Hur mycket längre är Kraftstaven i jämförelse med den gamla raka staven?
Jag började åka med C27-staven under vintern 2008, inledningsvis använda jag en stavlängd som var ca 13 cm längre än en rak stav, efterhand kapade jag ner staven i omgångar. Till slut var den 6,5 cm längre än en rak stav. Det upplevde att C27-staven hade en stor nackdel. Det gick inte att få upp frekvensen. Vinkeln blev dessutom fel när staven kapades ner för mycket. Under vårvintern 2011 började jag åka med C12 stavar vilka var 1,5 cm längre än mina ursprungliga raka stavar. Vilket jag upplevde som ett stort lyft. C12-staven möjliggör samma stakfrekvens som en traditionell rak stav och är mycket smidigare när man åker skate. Speciellt vid treans växel. C12 staven är ett mellanting mellan en rak stav och en C27-stav, och är enligt mig en lösning som borde ha potential att slå igenom på hög nivå. C12-staven är dessutom styvare än C27-staven på grund av längre rör som skjuts in i den traditionella staven vid montering.

 

Vilka största förtjänster/fördelar/vinster tycker du att staven har gett dig? Har du förbättrat åktider osv?
Vad gäller åktider finns det det en hel del osäkerhetsfaktorer då jag drabbades av en fotskada under 2008. Sedan dess kan jag endast köra stakåkning. Kraftstaven har mer eller mindre möjliggjort fortsatt skidåkning för min del. Att köra 100% stakåkning hade varit svårt med en rak stav, framförallt beträffande risken för skador i armbågar.

Har du haft skadeproblem som du har blivit av med?

Jag har helt sluppit smärtor i armbågar sedan jag skaffade C27-staven, följt av C12-staven. Skavsår och blåsor i händer har även minskat.

När jag åkte med en C27-stav som var 13 cm längre drabbades jag dessvärre av smärtor i det främre axelpartiet, vilket tekniskt sett är den plats där biceps senan fäster. Dessa problem avtog när jag kortade ner staven och försvann helt när jag övergick till C12 staven. Jag är övertygad om att en C12 stav som är ca 1-2 cm längre än en vanlig stav är den optimala lösningen sett ur ett ergonomiskt perspektiv.Med tiden har jag blivit skeptisk till vanliga stavar och extremt långa C27-stavar.