STUDIE I MERÅKER, NORGE 2008

SAMMANFATTNING:      Testerna gav klara indikationer på att Kraftstaven, vad gäller stakning, mycket väl                                                                 kan vara en del av framtidens skidåkning.

3 % LÄGRE PULS:                Vi fann vid sammanställningar av gruppens resultat att både snitt och maxpuls låg                                                                lägre vid användning av Kraftstaven.

13 % LÄGRE MJÖLKSYRAHALT:                                                                                                                                                                                                                     Dessutom uppmätte gruppen en lägre snittnivå av laktat med Kraftstaven. Dock med                                                            individuella variationer inom gruppen.

 

Semesteroppgave Lars. LÄS HÄR.